Stowarzyszenie Strzeleckie

Egzamin na Patent Strzelecki -10.09.2016r.

Obraz1

W dniu 10 września w Gdańsku ul: Jaśkowa Dolina 114 Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego organizuje egzamin na Patent Strzelecki. Rozpoczęcie  egzaminu godzina 09:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na  patent strzelecki jest:

1. ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia

2. przynależność wnioskodawcy do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku

3. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego,potwierdzonego przez:

a. lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa

b. kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego do PZSS od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu przygotowawczy.

Mapa dojazdu -Jaśkowa Dolina

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa