Stowarzyszenie Strzeleckie

Kurs instruktorów strzelectwa- spotkanie organizacyjne!

indeks

W dniu 24.07.2016 o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne uczestników kursu Instruktor Strzelectwa – obecność obowiązkowa. Spotykamy się w Gdyni ul: Majkowskiego 6, siedziba Kuguar Security. Szczegółowo omówimy tematykę oraz terminy zajęć.

Na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć:
1. zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm 3 szt. format jak do dow. os.
2. Dyplom ukończenia studiów lub Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa