Stowarzyszenie Strzeleckie

Kurs Instruktorski – zmiana miejsca zajęć!!!

F23450W związku z tematyką zajęć przewidzianą do zrealizowania w dniach 20-21 sierpnia, zająca odbędą się w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni ul. Tatrzańska 40. Rozpoczecie zajęć 09:00.

Miejsce Zajęć

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa