Stowarzyszenie Strzeleckie

Kurs Prowadzącego Strzelanie PZSS 15-16.01.2022 r.

W dniu 15-16.01.2022 o godzinie 09:00 rozpoczyna się szkolenie na prowadzącego strzelanie według regulaminu PZSS. Ponadto w tym szkoleniu mogą wziąć udział osoby posiadające już takie uprawnienia w celu odświeżenia i uzupełnienia wiedzy w tym temacie.

Program szkolenia zawiera niżej wymienione zagadnienia:

  1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie.
  2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, zasady obchodzenia się z bronią
    i zachowania się osób przebywających na strzelnicy.
  3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkolufowych.
  4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich.
  5. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody).
  6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy).
  7. Pierwsza pomoc przedlekarska.

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy przedlekarskiej
c) posiada patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni oraz
licencję trenera albo sędziego lub zawodnika:

Koszt szkolenia: 400 zł. – pełne szkolenie z wydaniem uprawnień; 2 dni

Koszt szkolenia: 100 zł. – zajęcia uzupełniające; 1 dzień sobota

Zgłoszenia na : waltergdynia@o2.pl w zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko i numer telefonu do kontaktu.

Zajęcia rozpoczną się na strzelnicy w Bieszkowicach. Proszę o punktualne przybycie oraz dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych. Link z planem dojazdu na obiekt: http://stowarzyszenie.waltergdynia.pl/dojazd-do-strzelnicy-w-bieszkowicach/

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa