Stowarzyszenie Strzeleckie

Kurs Siedzów Strzelectwa Sportowego – Nowy termin.

L-statyczne

Klub Strzelecki GROT organizuje w dniach 29-30.10.2016 następujące kursy:

  1. Kurs sędziego klasy III,
  2. kurs podwyższający klasę sędziowską
  3. kurs przedłużający licencję sędziowską
  4. kurs dla prowadzących strzelanie

Opłata za jeden kurs wynosi 250 zł, w przypadku udziału w dwóch lub więcej kursach opłata za  każdy 200zł

Zgłoszenia na  kursy na adres: klubgrot@wp.pl do dnia 22.10.2016

W zgłoszeniu należy podać: PESEL, nazwisko i imię, adres zamieszkania,

dodatkowo dla prowadzących strzelenie nr patentu i licencji zawodniczej, a dla  przedłużających licencję sędziowską nr licencji sędziowskiej, klasa i data wydania licencji.

Zaliczę w kwocie 50 zł należy wpłacić na konto:

KLUB  GROT w PUCKU

Bank Spółdzielczy w Pucku :     51 83480003 0000 0000 0882 0001

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa