Stowarzyszenie Strzeleckie

Legitymacje Prowadzącego Strzelanie-Odbiór!

Uczestnicy listopadowej edycji  szkolenia na Prowadzącego Strzelanie , będący członkami klubu Walter będą mieli możliwość odbioru legitymacji  na Walnym Zebraniu 13 grudnia.

Legitymacje dla osób z poza klubu zostaną wysłane za pośrednictwem poczty w dniu 11.12.2015 na adres zamieszkania.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa