Stowarzyszenie Strzeleckie

Licencja Klubowa na lata 2017-2020!!!

Polski Związek Strzelectwa Sportowego po rozpatrzeniu wniosku klubu Walter o przedłużenie Licencji Klubowej na lata 2017-2020 wydal pozytywną decyzje i przyznał licencje klubową LK-1028/2016 na okres 4 lat w dyscyplinach pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa!

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa