Stowarzyszenie Strzeleckie

Licencje zawodnicze na 2017r.

Licencja 001

Członkowie Klubu Walter posiadający licencje zawodniczą PZSS jeżeli w 2016 roku zaliczyli odpowiednią ilość osobo startów na zawodach wpisanych do kalendarza pomorskiego związku strzelectwa sportowego lub centralnego PZSS w ilości 4 startów podstawowej dyscyplinie i po 2 w następnych np.
przy licencji na pistolet – karabin –strzelba:
– 4 starty w pistolecie, 2 w karabinie, 2 w strzelbie
albo
– 4 w karabinie, 2 w strzelbie i 2 w pistolecie
albo
– 4 w strzelbie, 2 w pistolecie i 2 w karabinie.
przy licencji na pistolet – karabin:
– 4 w pistolecie i 2 w karabinie
Albo
– 4 w karabinie i 2 w pistolecie
itp.

Pod pojęciem pistolet należy rozumieć pistolet bocznego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu i pistolet pneumatyczny. Identycznie karabin – karabin bocznego zapłonu, karabin centralnego zapłonu i karabin pneumatyczny.

Wszystkie zawody Klubu Strzeleckiego WALTER były wpisane do kalendarza wojewódzkiego.

Jeżeli powyższy warunek został spełniony wówczas należy:

1) wypełnić „Wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim”  który znajduje się na stronie internetowej PZSS pod linkiem:
http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/licencyjno_patentowa/Wniosek%20o%20przedluzenie%20licencji%20zawodniczej.pdf

2) wnieść na konto bankowe Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30, numer:
60 1060 0076 0000 3200 0136 9459 w Banku BPH SA o/Warszawa
opłatę za „przedłużenie ważności licencji zawodniczej na 2017r.” w kwocie 50 zł.

3) wnieść na konto bankowe Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 80-213 Gdańsk, ul. Al. Zwycięstwa 51, numer:
PKO BP S.A. 52 1020 1811 0000 0902 0114 2728
opłatę za „opłata  administracyjna za wydanie licencji zawodniczej na 2017r.” w kwocie 25 zł.

4) wypełniony wniosek z pkt. 1 wraz z kserokopią dowodu wniesienia opłaty z pkt. 2 i 3   należy przekazać Prezesowi Klubu Strzeleckiego WALTER lub przesłać na adres:
S.S.S Walter, 81-134 Gdynia, ul. Godebskiego 12A/1
oraz dołączyć do tego kopertę zaadresowaną do siebie wraz z naklejonymi znaczkami na list polecony  oraz wypełnionym „potwierdzeniem nadania”, która zostanie wykorzystania do przesłania licencji zainteresowanemu.

Osoby, które nie mają odpowiedniej ilości osobostartów mogą przedłużyć ważność swoich licencji na rok 2017, gdy poddadzą się egzaminowi w naszym Klubie  – w tym celu należy kontaktować się z Prezesem.

Wnioskom osób, które zalegają ze składkami członkowskimi nie będzie nadawany dalszy bieg!!!   

Osoby, które jeszcze nie mają licencji, a uzyskały dopiero patent strzelecki, aby uzyskać wspomnianą LICENCJĘ powinny:

1) wypełnić „Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim”, który znajduje się na stronie internetowej PZSS pod linkiem:
http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/licencyjno_patentowa/Wniosek%20o%20wydanie%20licencji%20zawodnika%20PZSS.pdf

Wniosek ten należy wydrukować i POMINĄĆ  rubrykę dot. lekarza sportowego (orzeczenie lekarskie na druku wniosku o patent jest wystarczające).

2) wnieść na konto bankowe Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30, numer:
60 1060 0076 0000 3200 0136 9459 w Banku BPH SA o/Warszawa
opłatę za „wydanie licencji zawodniczej” w kwocie 50 zł.

3) wnieść na konto bankowe Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 80-213 Gdańsk, ul. Al. Zwycięstwa 51, numer:
PKO BP S.A. 52 1020 1811 0000 0902 0114 2728
opłatę za „opłata  administracyjna za wydanie licencji zawodniczej na 2017 r.” w kwocie 25 zł.

4) dostarczyć Prezesowi Klubu Strzeleckiego WALTER osobiście. 

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa