Stowarzyszenie Strzeleckie

Licencje Zawodnicze na 2018r- II termin.

Licencja 001

Członkowie Klubu Walter posiadający licencje zawodniczą PZSS jeżeli w 2017 roku zaliczyli odpowiednią ilość osobo startów na zawodach wpisanych do kalendarza pomorskiego związku strzelectwa sportowego lub centralnego PZSS w ilości 4 startów podstawowej dyscyplinie i po 2 w następnych np.
przy licencji na pistolet – karabin –strzelba:

  • 4 osobo starty w pistolecie, 2 w karabinie, 2 w strzelbie
  • 4 osobo starty w karabinie, 2 w strzelbie i 2 w pistolecie
  • 4  osobo starty w strzelbie, 2 w pistolecie i 2 w karabinie.

Pod pojęciem pistolet należy rozumieć pistolet bocznego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu,  pistolet pneumatyczny, rewolwer . Identycznie karabin – karabin bocznego zapłonu, karabin centralnego zapłonu i karabin pneumatyczny.

Wszystkie zawody Klubu Strzeleckiego WALTER były wpisane do kalendarza wojewódzkiego, odbyły się zgodnie z regulaminem w dyscyplinach strzelectwa sportowego na których obecny był obserwator PomZSS.

Jeżeli powyższy warunek został spełniony wówczas należy:

1) wypełnić „Wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim”  który znajduje się :Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

2) Ze względu na szereg błędów popełnionych w zeszłym roku związanych z dokonaniem opłat o przedłużenie  licencji zawodniczych, w tym roku opłatę wnosimy w formie gotówkowej w wysokości 75zł  (50 dla PZSS i 25 dla PomZSS) w chwili składania wniosku.

3) wypełniony wniosek z pkt. 1 wraz opłatę z pkt. 2 należy  dostarczyć do  Klubu Strzeleckiego WALTER

Wnioskom osób, które zalegają ze składkami członkowskimi lub mającymi jakiekolwiek zaległości w stosunku do klubu nie będzie nadawany dalszy bieg!!!   

Uwaga drugi termin zbierania wniosków będzie  27 i 31 października na strzelnicy w gadzinach 18:00-22:00.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa