Stowarzyszenie Strzeleckie

Pieszy Rajd „Śladami Obrońców Kępy Oksywskiej”

obrońcy kępy oksywskiejOsoby zainteresowane udziałem w pieszym rajdzie „Obrońców Kępy Oksywskiej” proszę        o punktualne stawiennictwo w miejscu wskazanym w zaproszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa