Stowarzyszenie Strzeleckie

Roczne zebranie klubu-zawieszone.

W związku z brakiem możliwości zorganizowania rocznego zebrania Klubu spowodowanego sytuacją epidemiologiczną w kraju, informacje podsumowujące rok 2020 oraz plan zamierzeń na rok 2021 zostaną rozesłane do członków klubu za pomaca poczty elektronicznej.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa