Stowarzyszenie Strzeleckie

Sekcja strzelecka- Walther Junior.

Z dniem 10.01.2022 powołujemy do życia nowa sekcje strzelecką Walther Junior. Głównym cel sekcji jest szkolenie strzeleckie dla dzieci i młodzieży.

l . Do sekcji mogą zapisać się osoby od 13 roku do ukończenia 18 roku życia. Za pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

  • Członek Sekcji Młodzieżowej ma prawo do treningu z broni pneumatycznej oraz palnej w zakresie karabinków i pistoletów bocznego zapłonu pod bezpośrednim nadzorem instruktora.
  • Członek posiada również prawo startu w zawodach organizowanych przez Klub zgodnie z ich regulaminami, pod bezpośrednim nadzorem instruktora.
  • Członek Sekcji Młodzieżowej ma prawo do otrzymania licencji zawodniczej , po spełnieniu określonych warunków.
  • Klub przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie licencji zawodniczej niepełnoletniemu, jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia zakończonego sprawdzianem z zakresu :
  • Regulaminu strzelnicy
  • Ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w sporcie strzeleckim
  • Bezpiecznego obchodzenia się z bronią na stanowisku strzeleckim
  • Członkowie sekcji zwolnieni są z opłaty wpisowej i składki członkowskiej. Ponoszą jedynie koszt amunicji zużytej na treningu.

Zgłoszenia kandydatów proszę kierować na: waltergdynia@o2.pl

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa