Stowarzyszenie Strzeleckie

Składki członkowskie -2017r.

indeksPrzypominam że, z godnie z ustaleniami jakie zapadły na Walnym Zebraniu  w bieżącym roku ,istnieje możliwość dokonania opłat składek członkowskich  w dwóch wariantach:

1. roczna składka do 10 stycznia bieżącego roku.

2. składka miesięczna do każdego 10 dnia miesiąca , pod warunkiem zlecenia stałego

Składki opłacamy na konto klubu: 64 1750 0012 0000 0000 3314 8992 lub do skarbika. W tytule przelewu proszę podać : składka roczna za 2017, lub składka członkowska za miesiąc…….

Lekceważenie statutu oraz uchwał Walnego Zebrania będzie skutkowało wykluczeniem z klubu!

 

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa