Stowarzyszenie Strzeleckie

Szkolenie na Prowadzącego Strzelanie.

W dniach 20-22.10.2023 r. klub WALTHER Gdynia organizuje Szkolenie Prowadzącego Strzelanie w oparciu o nowy regulamin przyznawania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS.

W szkoleniu na prowadzącego strzelanie może wziąć udział osoba, która spełnia
następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) posiada:

 • patent strzelecki lub
 • pozwolenie na broń lub
 • dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
 • dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
 • dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
  d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. b, może otrzymać uprawnienie
  prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
  broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej
  do posiadania broni.

Koszt szkolenia: 500 zł. Zgłoszenia przesyłać na : waltergdynia@o2.pl lub tel. 724626199. Szczegółowy plan szkolenia zostanie rozesłany zakwalifikowanym uczestnikom kursu poprzez pocztę elektroniczną.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa