Stowarzyszenie Strzeleckie

Turniej okolicznościowy: Trójbój strzelecki -31.08.2019 r.

W dniu 31 sierpnia na strzelnicy Walther zostanie przeprowadzony Turniej okolicznościowy  z okazji zakończenia Letniego Sezonu Strzeleckiego. W ramach turnieju  rozegrane zostaną trzy konkurencje strzeleckie po jeden w każdej dyscyplinie (P,K,S), co łącznie stanowić będzie trójbój strzelecki!!!

Przypominam że,  obowiązuje elektroniczna rejestracja na zawody znajdująca się na stronie klubu w zakładce Zawody

Podczas zawodów strzelamy następujące konkurencje:

*Pistolet Cz- 10: Dowolny Pistolet centralnego zapłonu. 10 strzałów , do tarczy papierowej 23p , czas 1 min, odległość 25 m, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni oburącz.

*Karabin Cz- 10:Karabin samopowtarzalny centralnego zapłonu, 10 strzałów do tarczy 23p ( popiersie z pierścieniami), czas 1 minuta. Postawa stojąca z wolnej reki. Przyrządy celownicze dowolne.

*Strzelba Gładkolufowa; dowolna strzelba w kalibrze 12 z ręcznym przeładowaniem, strzelby półautomatyczne są zabronione. Ilość potrzebnej amunicji – 8 szt. (Breneka) .Odległość do celu 25 m, Cel-tarcza TS-9, Czas konkurencji 1 minuta.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa