Stowarzyszenie Strzeleckie

Uwaga-Nowa Baza Zawodników PZSS

Informuję wszystkich członków klubu WALTER że, PZSS uaktywnił  nową bazę danych zawodników. Każdy zawodnik będzie miał dostęp do swoich danych w bazie przez co  należy sprawdzić poprawność tych danych.  Jeżeli dane nie są aktualne każdy będzie miał możliwość dokonania edycji danych i naniesienia poprawek.  W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dane są poprawne i dodać swoje zdjęcie które będzie  drukowane na licencji zawodniczej. Za pomocą bazy zawodników większość dokumentacji związanej z patentami, licencjami, przedłużeniem licencji zawodnicy będą składać sami – licencje i patenty będą drukowane bezpośrednio z  bazy.

Egzaminy na patent strzelecki.

Członkowie klubu, którzy odbyli szkolenie przygotowawcze i będą chcieli przystąpić do egzaminu na patent muszą:

 • zalogować się do bazy (login: adres e-mail  Hasło: nr PESEL) (po pierwszym zalogowaniu się konieczna będzie zmiana hasła)
 • sprawdzić i uzupełnić swoje dane i zapisać zmiany
 • kliknąć z lewej strony „licencje i patenty”
 • z prawej strony kliknąć na „uzyskaj patent”
 • trzeba będzie wybrać egzamin
 • zaznaczyć jakie dyscypliny i jeżeli ktoś chce to ewentualnie zaznaczyć kartę (karta plastikowa patentu)
 • koszt egzaminu trzeba opłacić od razu przez pay
 • dopiero po opłaceniu następuje rejestracja na egzamin i możliwość pobrania i wydrukowania wniosku o patent
 • po wydrukowaniu wniosku z danymi zdającego należy z tym wnioskiem zgłosić się do klubu i lekarza sportowego
 • klub akceptuje wniosek Na wniosku data członkowska w klubie będzie datą wpisania do bazy PZSS.
 • zarejestrować się na egzamin można najpóźniej trzy dni przed egzaminem
 • osoba zdająca stawia się na egzamin z podpisanym wnioskiem i dowodem tożsamości
 • po zaakceptowaniu protokołu z egzaminu przez PZSS osoba, która zdała egzamin po zalogowaniu się do bazy PZSS będzie mogła pobrać i wydrukować decyzję o nadaniu patentu

W razie pojawienia się komplikacji proszę kontaktować się z klubem.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa