Stowarzyszenie Strzeleckie

Uwaga – nowe rozporządzenie!!!

mswia_budynek_pap

25 maja, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie wprowadzające czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Czasowa zmiana w prawie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w dniach od 8 do 9 lipca 2016 r. oraz Światowych Dni Młodzieży w dniach od 26 do 31 lipca 2016 r.

Wprowadzony zakaz zmniejsza ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiadacze pozwoleń na broń nie będą mogli nosić i przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym możliwość dostania się jej w ręce osób niepowołanych.

Rozporządzenie MSWiA

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa