Stowarzyszenie Strzeleckie

Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze PZSS wybrało władze PZSS

indeks

W dniu 28 stycznia w Bydgoszczy, Delegaci na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZSS  Sprawozdawczo-Wyborczym wybrali Tomasza Kwietnia  na prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Do zarządu PZSS zostali wybrani:

 1. Aleksiejuk Włodzimierz (Podlaski ZSS)
 2. Graduszewski Adam (Kujawsko-pomorski ZSS)
 3. Jarząbek Grzegorz (Warszawsko-mazowiecki ZSS)
 4. Kamiński Antoni (Łódzki ZSS)
 5. Kędra Roman (Lubuski ZSS)
 6. Kowalczyk Wojciech (Wielkopolski ZSS)
 7. Krauz Rafał (Warszawsko-mazowiecki ZSS)
 8. Łuczak Paweł (Pomorski ZSS)
 9. Łysiak Monika (Dolnoślaski ZSS)
 10. Matracki Marek (Warszawsko-mazowiecki ZSS)
 11. Mauer-Różańska Renata (Dolnoślaski ZSS)
 12. Pietruch Robert (Dolnoślaski ZSS)
 13. Polaszczyk Szymon (Małopolski ZSS
 14. Stasiak Marek (Małopolski ZSS)

Do komisji rewizyjnej PZSS:

 1. Bednarz Eugeniusz (Warszawsko-mazowiecki ZSS)
 2. Gniecki Eugeniusz (Małopolski ZSS)
 3. Greszkiewicz Jerzy (Pomorski ZSS)
 4. Kapłon Ryszard (Wielkopolski ZSS)
 5. Zatwardnicki Józef (Dolnoślaski ZSS)

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa