Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego

WNIOSKI O LICENCJE ZAWODNICZE NA 2018R!

f2cf84000426b10d2b7e12f4d85fec55

Informuję że w dniu 15 grudnia 2018r upływa ostatni termin składania wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na kolejny rok. Wnioski można dostarczyć podczas trwania zawodów strzeleckich w dniach 9-10.12.2017 oraz w czasie walnego zebrania 15 grudnia.

Aby dokonać przedłużenia ważności licencji na kolejny rok należy:

1) wypełnić „Wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim”  który znajduje się :Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

2) Ze względu na szereg błędów popełnionych w zeszłym roku związanych z dokonaniem opłat o przedłużenie  licencji zawodniczych, oraz wytyczne z PomZSS w tym roku opłatę wnosimy w formie gotówkowej w wysokości 75zł  (50 dla PZSS i 25 dla PomZSS) w chwili składania wniosku.

3) wypełniony wniosek z pkt. 1 wraz opłatę z pkt. 2 należy  dostarczyć do  Klubu w powyższych terminach

Wnioskom osób, które zalegają ze składkami członkowskimi lub mającymi jakiekolwiek zaległości w stosunku do klubu nie będzie nadawany dalszy bieg!!!   

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa