Stowarzyszenie Strzeleckie

Kurs Instruktora Sportów Strzelckich

Kurs instruktora sportów strzeleckich
Organizatorem kursu są:
Gdyńskie Centrum Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego
KUGUAR SECURITY Sp. z o.o.
➢ WALTER Szkolenia Strzelcko-Taktyczne
Pytania proszę kierować na : walterszkolenia@o2.pl
Warunki uczestnictwa w kursie:
– ukończone 21 lat
– posiadanie wykształcenia minimum średniego

Kurs obejmuje:
wiadomości ogólne na temat sportu strzeleckiego,
ogólne zasady strzelania (broń i amunicja budowa , usuwanie zacięć),
zasady celowania na różnych przyrządach celowniczych z rożnych postaw.
jak planować szkolenie strzeleckie na różnych etapach,
jak wyznaczać cele szkoleniowe i praktycznie przygotowywać plany,
zasady prowadzenia treningu strzeleckiego.
Na kursie dowiesz się, jak zachować bezpieczeństwo, jakie są zasady bezpieczeństwa
w posługiwaniu się bronią palną, bhp oraz zachowanie się na strzelnicach.
Poznasz jakie są zasady pierwszej pomocy i jak udzielić pomocy przedmedycznej
sobie i innym. Jak planować i prowadzić zajęcia strzeleckie.
❖ Dla specjalności INSTRUKTOR SPORTU STRZELCKIEGO:
Kurs trwa 190 godzin, na które składa się: 70 godzin zajęć teoretycznych z części ogólnej i
120 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych z części specjalistycznej.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uzyskasz dożywotnie uprawnienia
instruktora sportów strzeleckich.
Legitymacje instruktorskie wydawane są zgodnie z wzorem zawartym w
rozporządzeniu MEN.
Legitymacja uzupełniona jest Zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),zawierającym
wyszczególnienie przedmiotów oraz liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
Koszt: 2250 .zł
Termin rozpoczęcia kursu: 11.05.2019r.

I- 11-12.05.2019, II-18-19.05.2019, III-25-26.05.2019, IV-1-2.06.2019, V-8-9.06.2019, VI-15-16.06.2019, VII-22-23.06.2019, VIII-29-30.06.2019.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa