Stowarzyszenie Strzeleckie

Licencje Zawodnicze na rok 2024.- Przedłużenie !!!!!

Od dnia 11 listopada do 23 grudnia rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2024. Procedurę należy wykonać w dwóch krokach:

  1. Pobieramy Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej ze strony klubu i uzupełniamy dane we wniosku.
  2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z opłatą licencyjną ( 75 zł) za przedłużenie licencji na 2024 rok dostarczamy do klubu !!!!

Bardzo prosimy o staranne i czytelne wypełnienie dokumentu. Przypominamy, że we wniosku mogą znaleźć się tylko zawody które rozgrywane były w konkurencjach w:1. strzelectwie sportowym;2. strzelectwie długodystansowym;3.strzelectwie westernowym;4. strzelectwie czarnoprochowym i historycznym strzelectwie kurkowym;5. strzelectwie dynamicznym;

  • w zawodach zamieszczonych w kalendarzu imprez PZSS lub wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego

w zawodach, na których był obecny obserwator wojewódzkiego ZSS lub PZSS.W celu wyjaśnienia sprawy zasadności wymagań stawianych przez klub co do składania winsoku w formie papierowej przez zawodnika o przedłużenie licencji zawodniczej. Informujmy że sytuacja wynika z , R E G U L A M I N U PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNICZYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO UCZESTNICTWA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W DYSCYPLINACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPORTU STRZELECKIEGO w rozdziale II § 7 pkt 7. regulamin nakazuje klubowi posiadanie dokumentacji potwierdzającej fakt spełnienia wymogów co do przedłużenia licencji zawodniczej dla zawodnika. Wyżej wymieniony wniosek jest archiwizowany w klubie w celu ewentualnej kontroli przez uprawniony organ PZSS.

Wnioski z brakami formalnymi będą odrzucane do ponownego wypełnienia!. Po weryfikacji papierowej wersji wniosku nastąpi złożenie i akceptacja wniosku elektronicznego przez Klub.

Proszę nie dokonywać żadnych przelewów za opłaty licencje na konta PZSS i WZSS.

Masz problem napisz wspólnie damy radę !!!!!

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa