Stowarzyszenie Strzeleckie

Regulamin Klubowego Turnieju Strzeleckiego 2024 r.

REGULAMIN
KLUBOWY TURNIEJ
STRZELECKI 1. CEL ZAWODÓW :

• Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród dorosłych i młodzieży.
• Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
• Aktywizacja klubów strzeleckich z woj. pomorskiego.
• Wyłonienie najlepszych zawodników.

 1. ORGANIZATORZY ZAWODÓW :
  • KLUB WALTHER Gdynia, ul. Gniewska 26A/5. tel.72462619
  WALTER Szkolenia Strzelecko-Taktyczne
 2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :
  • Zawody odbywać się będą na Strzelnicy Sportowej w Gdyni Ul: Witomińska 34A
  • W roku 2023 zawody odbędą się w 6 edycjach tj.: 10-11 luty, , 13-14 kwietnia, 08-09 czerwca,
  10-11 sierpnia, 12-13 października, 07-08 grudnia.
 3. PROGRAM ZAWODÓW :
  • Pistolet dynamiczny-10 : Pistolet centralnego zapłonu, bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, strzelanie do
  gonga , strzelanie na czas, odległość 25 m, liczba strzałów 10, postawa stojąc, dopuszcza się trzymanie broni
  oburącz. Przebieg konkurencji. Zajęcie stanowiska strzeleckiego, załadowanie pistoletu, zgłoszenie gotowości.
  Po Komedzie START, nie opuszczając wyznaczonego stanowiska należy oddać w jak najkrótszym czasie 10
  strzałów do gonga. Strzelanie na czas, za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sek. karne do czasu konkurencji.
  • Pcz-10 : pistolet/rewolwer centralnego zapłonu, kal. 7,62 mm do 9,65 mm, 10 strzałów ocenianych w jednej
  serii , czas serii, 3 min; tarcza TS-4, odległość 25 m, postawa stojąc, dopuszczalne trzymanie broni oburącz.
  • Kcz-10 : karabin centralnego zapłonu w kal.: 5,45×39, 5,56×45, 7,62×39, bez optyki i urządzeń
  optoelektronicznych, odległość 25 m, czas konkurencji 2 min, tarcza TS-4, 10 strzałów (bez strzałów
  próbnych), postawa stojąc, z wolnej ręki.
  • Karabin dynamiczny-10 : Karabin samopowtarzalny centralnego zapłonu, bez optyki i urządzeń
  optoelektronicznych, strzelanie do gonga , strzelanie na czas, odległość 25 m, liczba strzałów 10, postawa stojąc,
  dopuszcza się trzymanie broni oburącz. Przebieg konkurencji. Zajęcie stanowiska strzeleckiego, załadowanie
  pistoletu, zgłoszenie gotowości. Po Komedzie START, nie opuszczając wyznaczonego stanowiska należy oddać
  w jak najkrótszym czasie 10 strzałów do gonga. Strzelanie na czas, za każde nietrafienie w cel dolicza się 5 sek.
  Karne do czasu konkurencji.
 4. UCZESTNICTWO :
  • Osoby posiadające licencję PZSS ważną na rok 2024 zrzeszone w klubach, sekcjach
  strzeleckich i stowarzyszeniach.
  • Osoby bez ważnej licencji zrzeszone w klubach strzeleckich, sekcjach lub innych organizacjach oraz
  sympatycy strzelectwa posiadający doświadczenie strzeleckie – lista PK (poza konkurencją).
 5. KLASYFIKACJA :
  • INDYWIDUALNA w każdej edycji w konkurencjach: Psp-10, Pcz-10, Kcz-10, Ksp-10.
  • GRAND PRIX – po wszystkich 6 edycjach, do ogólnego wyniku Grand Prix 2024 liczonych
  jest 6 startów z całego roku.
  (w przypadku równych wyników decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek itd.).
 6. NAGRODY :
  • Po każdej edycji dyplomy od I do III miejsca we wszystkich poszczególnych konkurencjach (wręczenie
  dyplomów na kolejnej edycji zawodów).
  • Grand Prix 2024 – nagrody, puchary i dyplomy od I do III miejsca oraz dyplomy (wręczenie nagród
  pucharów i dyplomów na Urodzinach klubu kwiecień 2024 r.).
  I. Miejsce- broń palna;
  II. Miejsce- pakiet amunicji strzeleckiej;
  III. Miejsce-akcesoria strzeleckie;
  W przypadku gdy zwycięzcą zostanie zawodnik nie posiadający pozwolenia na broń nagroda zostanie zamieniona na inną nagrodę rzeczową.
 7. ZGŁOSZENIA :
  Rejestracja zawodników na wszystkie konkurencje WYŁĄCZNIE ON-LINE przez stronę internetową
  www.waltergdynia.pl. Rejestracja uruchamiana jest na 10 dni przed zawodami.
  • Zawodnicy pobierają metryczki na wybrane konkurencje ze strony klubu www.waltergdynia.pl lub biura zawodów.
  • W biurze zawodów zawodnik powinien stawić się na 15 minut przed rozpoczęciem konkurencji, w
  innym przypadku jego miejsce może być zajęte już przez innego strzelca.
  • Czas trwania zawodów od 10.00 do 17.00.
 8. KOSZTY UCZESTNICTWA :
  • Zawodnik startujący tylko w jednej konkurencji płaci startowe w wysokości 30zł, startowe w 2 i więcej
  konkurencjach po 25 zł za konkurencję, płatne w biurze zawodów.
  • Juniorzy i juniorzy młodsi (od 16 do 18 lat) – zwolnieni z opłaty startowej.
  • Amunicja do konkurencji:
   kal.9mm PARA – 2,0zł/ szt.
   kal.7,62×39 – 3,0 zł/szt.
 9. SPRAWY RÓŻNE :
  • Amunicję i Broń dla zawodników nie posiadających pozwolenia na broń zabezpiecza organizator.
  • Protesty i reklamacje składane są w dniu zawodów do Sędziego Głównego.
  • Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
  • Wszystkie osoby biorące udział w zawodach podczas rejestracji w biurze muszą okazać aktualną
  licencję zawodniczą.
  • Ogłoszenie wyników będzie publikowane na stronie www.waltergdynia.pl do 21 dni od
  zakończenia zawodów.
  • Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmują
  organizatorzy zawodów.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa