Stowarzyszenie Strzeleckie

Uwaga!!! -ZMIANY W PRZEPISACH PZSS.

pobrane-1Zmiany w przepisach i procedurach egzaminowania na Patent Strzelecki!!!

Informacja ze strony PZSS:

„W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego § 7. p.3 b osoba ubiegająca się o patent strzelecki musi spełniać m.in. warunek przynależności od co najmniej 3 miesięcy do klubu należącego do PZSS.

Uchwałą nr 10/2016 zarząd PZSS wprowadził do  regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, w §8., punktu 4.:

4.1. Zarząd upoważnia prezesa PZSS do wprowadzania limitów liczby osób przystępujących do egzaminu na patent zależnie od możliwości technicznych obiektów, na których egzamin ma się odbyć oraz od możliwości rzetelnego przeprowadzenia tego egzaminu przez komisję.

4.2. Staż członkowski zawodnika w klubie strzeleckim rozpoczyna się z datą zgłoszenia członka klubu do PZSS i zarejestrowania w bazie związku.

Zgodnie z decyzją zarządu PZSS 3-miesięczny okres rozpoczyna się w momencie zarejestrowania członka klubu w bazie PZSS  (pod adresem: http://klub.pzss.org.pl/wwwpzss-egz/ ), obowiązek rejestrowania członka  spoczywa na kierownikach klubów. PZSS prześle pocztą internetową  (emailem) unikalne hasło umożliwiające logowanie się na stronie. Zgłoszenie do egzaminu należy zarejestrować on-line pod adresem http://egzaminy.pzss.org.pl/wwwpzss-egz/Exam/Search .  Zwracamy też uwagę, że liczba osób przystępujących do egzaminu będzie ograniczana możliwościami technicznymi obiektów i zasobami kadrowymi egzaminatora – możliwość przystąpienia do egzaminu zostaje uzależniona od kolejności zgłoszenia i wniesienia opłaty egzaminacyjnej.”

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa